KUANTUM'UN MUCİZE DÜNYASIKuantum'un kelime manası atomaltı parçacıktır.Maddenin en küçük parçası olan atomun içinde nötronlar ve protonlar, onlarında içine bakıldığında kuarklar, fotonlar, bosonlar v.s gibi ışık parçacıklarına ulaşılır. Bütün bu parçacikların temelinin enerji olduğu bilinmektedir. Maddenin aslı enerji olduğu bir gerçektir.

 

  Peki herşey aynı maddeden oluşuyorsa nasıl birbirine karışmıyor? Bu sorunun cevabını araştıran bilim adamları yaptıkları deneyler ve gözlemler sonucunda ilginç sonuçlara ulaştılar. Bir birleriyle etkileşime giren maddenin aslında birleşmediğini ve aralarında gözümüzün fark edemediği bir boşluğun olduğunu gördüler. Yani bir bardağı elinize aldığınız zaman o bardağa dokunmuyorsunuz, atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar birbirleriyle çarpışarak maddelerin birbirine karışmasını engeller, bu çarpışma sonucunda aradaki boşluk oluşuyor.

 

  Heisenberg'in Belirsizlik prensibiyle ortaya çıkan şey, kuantum dünyasında maddenin zamanını ve mekanınıaynı anda tayin etmenin mümkün olmadığıdır. Bunun sebebi bir parçacığın belli bir mekanda var olduğunu tespit ettiğimizde , onun zaman içindeki hareketini ölçemiyoruz. Bunun sebebi hem dalgacık hemde parçacık olarak kendini göstermesidir. Kuantum fiziği bize yaşadığımız evrende hiç birşeyin kesin olmadığıdır.

 

  Kuantum dünyasında maddenin herhangi şekilde var oluşu sadece bir olasılıktır. Mekan evreni içindeki iki ayrı nokta arasında dolaysız bir bağ vardır. Buna dolanıklık denir.

 

  Kuantum fiziğine göre bizler ayrı ayrı görünen fakat maddenin dalgacık tabiatı nedeniyle, aslında sınırları olmayan tek bir varlığız.

 

   Maddenin temel yapı taşı olan atomun kendi yapısı mutlak yoğunluk bir madde değil. Tam tersine çekitdek ve elektronlar arasındaki devasa alan bildiğimiz manada hiç bir madde barındırmamaktadır. Atomun içindeki boşluğu kaldırcak olsak bir insan şu anki boyutundanyüzbin kez küçülmüş olur. Yaklaşık olarak milimetrenin binde biri kadar küçülmüş oluruz.

 

   Peki bu kadar geniş boşluklardan oluştuğumuz halde neden duvardan geçemiyoruz?

Bu soruyu cevaplandırmak çok zor. Kuantum teorisinin ortaya koyduğu gerçeklerle düşündüğümüzde son derece karmaşık bir dizi karmaşık cevaplar silsilesiyle karşılaşırız.

 

  Elektronların atom gibi küçük bir mekana sıkıştırılmaları onlara olağan üstü biz hız kazandırmıştır. Elektron atom içinde saniyede 1000 km hızla hareket eder. Bu hız sebebiyle atom katı ve sert kütle şekline bürünür.

 

   Evrende her şey zıddıyla birlikte vardır. Bu gerçeğin gereği olarak maddeninde bir karşıtı mevcuttur.Anti-madde.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !